dima
  • GEZINNEN HERENIGEN

    In december vroeg VluchtelingenWerk Nederland aandacht voor vluchtelingen die noodgedwongen gescheiden leven van hun gezin. Ze hebben in Nederland de veilige plek gevonden die ze zochten, maar kunnen zonder gezin niet verder met hun leven. Wij ontwikkelde een nieuw soort geven: via een variant op crowdfunding werden de herenigingen mogelijk gemaakt. Gemaakt in opdracht bij WWAV in Amsterdam.